ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Medová kuchařka

inspirujte se našimi recepty
z českého medu a stáhněte si
ZDARMA MEDOVOU KUCHAŘKU

Medova Kucharka
Medova Kucharka

Rychlý kontakt: 604 466 115 / obchod@darekzmedu.cz

web

MEDMORAVIA
VČELAŘSKÁ STANICE RAJHRADICE

Váš košík 0 Kč 0

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi dodavatelem (prodejcem) a zákazníkem (kupujícím). Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s Obchodními podmínkami. Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, upravují vztahy mezi nimi a jsou pro obě strany závazné.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Objednávání zboží

Zboží lze objednávat pomocí internetových stránek, přes e-shop, nebo také e-mailem, případně telefonicky.

Každá objednávka musí obsahovat:

  • kontaktní údaje – jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail
  • způsob platby zboží
  • objednané zboží – název, počet kusů, cena

Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží.

Přijaté objednávky jsou závazné, není potřeba potvrzovat objednávku.

Kupující je povinen uvést v objednávce pravdivé aktuální kontaktní údaje, tzn. funkční telefonní spojení, e-mailovou adresu, kterou používá a úplnou doručovací adresu. Nedodržení této povinnosti může být důvodem pro storno objednávky.

Storno, změna objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, resp., než mu dojde potvrzení o přijetí objednávky. Zrušení je třeba provést telefonicky, případně e-mailem.

Prodejce si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit za předpokladu, že:

  • zákazník nedodržel obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil
  • zákazník nepřevzal do 30 dnů od odeslání objednávky požadované zboží
  • v minulosti opakovaně nepřevzal zboží

O zrušení objednávky ze strany prodejce je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na uvedený kontakt.

Dodací podmínky

Zboží, které je skladem, je odesláno zákazníkovi do pěti pracovních dnů. U zboží, které není skladem, je tato lhůta 7 - 10 dní. V případě, že nebude možné z jakéhokoli důvodu vyřídit objednávku ve standardním termínu, bude zákazník kontaktován a bude dohodnut další postup. Objednávky se primárně vyřizují kompletně, v případě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím se bude postupovat i jinak. Zboží se rozváží buď vlastním vozem prodávajícího, nebo prostřednictvím přepravních společností. Na době osobního doručení zboží se odběratel dohodne se zákazníkem telefonicky, případně e-mailem. Objednávky, u nichž si zákazník zvolí osobní odběr v sídle společnosti, je třeba vyzvednout do 7 dnů včetně od zaslání oznámení, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Při objektivních potížích může zákazník požádat o prodloužení této doby, maximálně však na výše zmíněných 30 dnů. Poté je objednávka stornována.

Platba za objednané zboží

Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, případně za dopravné, způsobem zvoleným v objednávce zboží.

Při bezhotovostní platbě je zákazník povinen provést tuto platbu ihned. Pokud nebude objednávka zaplacena do pěti pracovních dnů, bude dodavatelem stornována bez nutnosti souhlasu zákazníka.

Ochrana osobních údajů

Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, uchováváním a evidencí, za účelem uzavření obchodu s prodávajícím. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží, a to pouze v minimálním rozsahu za účelem řádného doručení zboží. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád vychází z § 616 Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je uplatněna v záruční lhůtě.

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby nebo převzetím zboží a podpisem.

Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od prodejce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost překontrolování zboží

Pokud zákazník zjistí rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím, nebo neobdržel fakturu, je povinen ihned informovat dodavatele. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že případná pozdější reklamace nebude uznána.

Pokud je zásilka poškozená (při převzetí od přepravního operátora), má zákazník právo zásilku nepřijmout. Pokud ji přijme, neprodleně zjistí rozsah škody, vše řádně zdokumentuje a ihned kontaktuje prodejce.

Uplatnění reklamace

K reklamačnímu řízení bude přijato zboží s přiloženým dokladem o koupi. Reklamaci je možné provést e-mailem, telefonicky nebo poštou.

Prodejce je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od doručení zboží zákazníkem zpět k prodejci. Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, případně e-mailem.

Zboží lze reklamovat, jestliže bylo dodáno s vadou, nebo bylo dodáno jiné, než objednané zboží.

Zboží nelze reklamovat, jestliže došlo k poškození nesprávným skladováním, nebo bylo použito pro jiné účely, než je stanoveno. Zboží nelze také reklamovat bez dokladu prokazující nákup u prodejce.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§ 53, odst.7 obch. zák.). Rozhodující je datum odeslání zpět dodavateli. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

  • zboží, které se bude vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu
  • nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), nejlépe nerozbalené.
  • musí být odesláno s kopií dokladu o koupi
  • náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Pokud spotřebitel u dodaného výrobku poruší originální obal, nebo výrobek použije, není možné takové zboží dodavateli vrátit - dodavatel z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.

Poštovné a balné, které bylo s objednávkou účtováno se však nevrací. Vrácení zboží není možné zasílat na dobírku.

Dodavatel je zároveň povinen ( § 53 odst.10 Obch. zák.) vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku spotřebního zboží, u kterého spotřebitel porušil originální obal nebo které je už nějakým způsobem použito

Záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců, jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba 8 dní. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní propojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.